Wallee Simannaa ABOf Wllisaa Bashannanaa Haayiluu dhaan Fulbaana 11 2018

Wallee Simannaa ABOf Wllisaa Bashannanaa Haayiluu dhaan Fulbaana 11 2018
Laalistuu fi Finfinnee ABO Koo,Oromoo kooo upaaaaa Akkanat walin