Wallagga Lixaa Boojjii Birmajjiitti, Maatiin ilma isaanii waraana mootummaan ajjeefame awwaallatan, akka awwaala diiganiif dirqisiifaman.

Wallagga Lixaa Boojjii Birmajjiitti, Maatiin ilma isaanii waraana mootummaan ajjeefame awwaallatan, akka awwaala diiganiif dirqisiifaman.

Dargaggoo Gammachiis Malaakuu sababa qaamoleen mootummaa isa doorsisaniif hidhaa baqatee jireenya baqaa dabarsaa akka ture hiriyaansaa OMN-tti kan hime yoo ta’u, qabsoo qeerroo waggoota sadii duraa keessattis gumaacha guddaa nama qabu ture jechuun ragaa ba’afi. Erga haalli Naannoo sanaa ulfaataa dhufee as doorsifamaa, hidhamaa turuusaa kan himu hiriyaansaa kun, Caamsaa 8 jechuunis Sanbata duraa darbe waaree booda waraanni mootummaa Boojjii Birmajjii ganda Didibbee Tuulii jedhamu qe’ee keessaa isa qabuu isaanii hima. Gaafuma sana gara waajjira poolisii isa hin geessine kan jedhu maddi OMN kun, achuma qe’eerraa utuu hin fagaatin sagalee rasaasaa dhageenye jedha.
 
Waraanni mootummaa Gammachiisiin ajjeesanii bakka sanaa erga adeemani booda, barbaacha uummataatiin maatiin reeffa fudhatanii Caamsaa 9 ganama Waldaa Maakana Iyyesuus Agaloo jedhamutti akka awwaalan maddi OMN kun ni dubbata. Maatiin reeffa ilma isaanii awwalatanii erga galanii booda, qe’een maatii Oromoo gaddarra jiru kun waraanaan marfamuu hima. Maatii gaddaan cabanii dunkaana dhaabbatanii jiran dunkaana keessatti akka jilbeenfatan akka ajajaman kan himu maddi keenya kun, ergasii haadha Gammachiis Malaakuu fi miseensota maatii hunda hiriiraan bakka awwaalchaa geessuun akka awwaala diigan ajajamuu isaanii namni OMN dubbise kun ni dubbata.
 
Awwaali qotamee saanduqni reeffaa erga baafamee booda, saanduqa akka bananiif poolisooni uffata humna addaa Oromiyaa uffatan Afaan amaariffaan akka ajajan namni OMN dubbise kun ni hima. Ergasii uummatni boo’ichaafi iyya itti caalchisanii kan jedhu, poolisoonni haadha Gammachiis saanduqa reeffaarra akka teessuuf dirqisiisanii suuraa akka kaasan miira gaddaan OMN-tti hime.
 
Reeffi Gammachiis alatti gatamee, maatiin gaddarra jiru marti Konkolaataa poolisiitti fe’amuun waajjira poolisii Aanaa Boojjii Birmajjii Magaalaa Biilaatti geeffamuun akka hidhaman namni OMN dubbise kun himee jira.
Dhimma kana ilaalchisuun bulchaa Godina Wallagga Lixaa Obbo Iliyaas Uummataa haasofsiisuuf irra deddeebiin bilbillus bilbila nurraa kaasuu hin dandeenye. Torbaanoota dura ajjechaan suukkanneessaa Magaalaa Dambi Doolloo, Horro Guduruu Aanaa Waayyuufi bakkeewwan kan biraatti raawwachuu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oromia Media Network
Oromoo ilmaan kee gama hundaan tikfadhu!
 
Worri Fannoo Diimaa Idil Addunyaa Mana Jaal Daawuud seenanii akka hin ilaallee Woraana Abiyyiin dhooggamanii jiru. Haalli Jaal Daawud keessa jiran osoo hin beekamne torbee 2 guute.
Oromo Liberation Front-OLF/ABO Ibsa tibba kana baaseen Haala jiru irratti embassy biyyoota garaa garaaf fi dhaabbilee idil -addunyaa hundatti haala Jaal Daawud keessa jiran beeksisee jira.
Ummanni Oromoo gama hundaan hoggantoota ofii tikfachuu qaba. Erga Imaayeerri Itoophiyaa ijaaramtee kaasee ilmaan Oromoo nyaachaatuma as geesse. Amma nu gahe. Dhaabbachuu qaba. Jaal Daawuud fuula takka hidhamuu woyyaaf, malee haala akkana keessa turuun waan hedduuuf karaa saaqa.

1 thought on “Wallagga Lixaa Boojjii Birmajjiitti, Maatiin ilma isaanii waraana mootummaan ajjeefame awwaallatan, akka awwaala diiganiif dirqisiifaman.

  1. In the mind of every Christian, Crucifixion implies redemption .There is optimistic mentality and hope behind crucifixion of our Lord Jesus Christ.
    However, Ethiopia’s crucifixion is a total diasaster for the entire population including those who wave its flag colored and painted with amharanism .And there will not be a resurrection for ethiopia , but dissolution and extinction.

    ፅናቱን ይስጣቹህ እያልኩ መልካም መልካሙን እመኝላቹሃለሁ፥፥የምታደርጉትንና ከጠጅቤት ሬስ ተሰብስባቹ የምታሴሩትን ስንሰማ ከሳምንት በፊት የሰማሁትን ታሪክ ያስታውሰኛል፥ሁለት ፍቅረኛሞች ባንድ ቀን ሽጉጥ ተጎራርሰው እስከወዲያኛው አንቀላፉ የሚል ታሪክን በሰፊው ለንባብ አብቅቶት የነበረውን የሁለት ፍቅረኛሞች ታሪክ ያስታውሰኛል፥፥እኛንተም ኢትዮጵያ ለኛ ካልሆነች እልም ትበል እንደ ዱቄት ትበተን እያላቹ እንደሆነ ሥራቹ ያሳብቃል፥፥ከሱዳን፥ግብፅ፥ብሎም ከአሜሪካ ጠብ አማራቹህ፥ባንዴራ ማቃጠል ወዘተ ማስፈራርያ እያደረጋቹህ ነው፥በራሳቹና በሕዝባቹ ላይ የነፍስ ማጥፋት ድርጊት እየፈፀማቹ ነው፥እንደፍቅረኛሞቹ ኢትዮጵያዬ እሞትልሻለሁ ከምትሉዋት ሀገር ጋር ለዘላለም የምታሸልቡበት ጊዜ እየቀረበ ነው፥እንደ አባታቹ ልብነ ድንግል ከአሜሪካ ጋር ጦር አውርድ ጉሰማን ተያይዛችሁታል፥ መከራውን ያቅልላቹ እላለሁ፥ንፁሃንን አምላክ ይታደጋቸው፥፥

    የብልፅግና ስለላ ድርጅት የሆነ የኢንሳ ሰራተኞች የማህበረ ቅዱሳን ተብየዎቹ ማህበር ይፍረስ፥በቆሎ ተማሪዎችና በገዳማት ስም እየነገዱ በሰበሰቡት ገንዘብ ከሽሮ፥ጨው በርበሬ አንስቶ እስከ አስመጪና ላኪ የደረሱ የነጋዴዎችና በቤክርስቲያን ሽፋን የፖለቲካ አላማ በድብቅ የሚያራምዱ ናቸው፥፥እውነትን የሚመሰክር አካል የሚያውው ሀቅ ነው፥፥ስም የማጠልሸት ሥራ ሳይሆን፥፥ለዘመናት የቤክርስቲያን አልጋዮችን ስም ሲያጠፉ ና ካገልግሎት ሲያስወጡ ኖረዋል፥፥ዛሬ ደግሞ እነርሱን የመሰለ መሪ ቢያገኙ በቤተክህነትና በተለያዩ አድባራትና ገዳማት የሚያገለግሉ የቤክርስቲያን አገልጋዮችን ከመንግሥትና ከኤርትራውያን የስለላ ሠራተኞች ጋር በመሆን ተቀናጅተው ተጋሩን ያሰቃያሉ፥፥ማህበሩ በኦሮሚያም ሆነ በተለያዩ ክልሎች መፍረስ አለበት፥፥

    PS :ይቅርታ ከባህላዊው ጠጅቤት ወደ ዘመዊው ስታርባክስ(Starbucks) ና ገብሥማ ሬስቶራት ስላደጋቹ ጠጅቤት የሚለው Starbucks በሚለው ይታረምልኝ:Thank you very much indeed.

Comments are closed.