Walitti Bu’iinsa Oromiyaa fi Naannoo Beenishaangulitti Kanneen Shakkaman To’annaa Jala Oolan: Poolisii Federaalaa

Walitti Bu’iinsa Oromiyaa fi Naannoo Beenishaangulitti Kanneen Shakkaman To’annaa Jala Oolan: Poolisii Federaalaa

Itoophiyaa map

Naannoo Daangaa Beenishaangul fi Oromiyaa irratti walitti bu’iinsa uumameen wal qabatee kanneen shakkaman namoonni shan to’annaa jala ooluu isaanii poolisiin Federaalaa beeksisee jira.

Poolisii Federaalaatti daayrikterri quunnamtii uummataa obbo Jeelaan Abdii VOAf akka ibsanitti hojiin shakkamtoota to’annaa jala oolchuu cimee itti fufa.

Jijjiirama argame gufachiisuu humnoonni barbaadan walitti bu’iinsa kana duuba akka jiran illee dubbi himaan kun ibsaniiru. Mootummaan tarkaanfii utuu hin fudhatin turuun miidhaan daran akka hin dhaqqabne obusuu isaa malee dadhabina akka hin ta’in ibsanii humnoonni kana akka dadhabinaatti fudhatan yaalii godhanitti itti hin milk’aan jedhan. Mootummaanis nagaa uummataa eegsisuuf kutaatee ka’eera jedhaniiru.

Sagantaan keenya eegaleera. Turtii Obbo Abbaay Tsahaayyee waliin taasisneefi kaan caqasaa.

Magaalaan Goree ji’oota torbaaf magaalaa guddoo Itoophiyaa akka turte quba qabduu?

BBC News Afaan Oromoo

Qonnaan bultoonnii Oromoo bulchinsii magaalaa Finfinnee lafa isaanii irraa fudhate maal jedhu?