Walisoo-We won because we had a secret weapon:people Power!

Walisoo-We won because we had a secret weapon:people Power! We can still fight for our future.
Warri ummata ofcinaa qabu, iccitii mo’ichaa qaba-Aangoon Ummataa meeshaa guddaa dha

Dábessá Gemelal

#Jaal damisse sardi waan alaabaa oromiyaa akkanatti barsisaa turan. Kuno akkanati daraa dhammate mee dhageeffadha? yaa oromo