#Walisoo-Ob Obbo Taarikuu Guuttataa jedhamu: Yeroo ammaas badii tokko malee Walisoo keessatti hidhamanii gidirfamaa jiru.

#Walisoo-Ob Obbo Taarikuu Guuttataa jedhamu. Yeroo addaddaa sababa mirga isaaniif dubabtaniif hidhamaa jiru.
 
Yeroo ammaas badii tokko malee Walisoo keessatti hidhamanii gidirfamaa jiru.
Haga ammaatti irraa keessaa hin baane; himannis irratti hin dhiyaanne.
Kanaan duras, namoota gaafa 26 waxabajji 2012 hidhaman waliin hidhamnii turan. Yeroo sanas hidhamanii bellama mana murtitti yero 6 hangaa 8ti dhiyaatanii ture. Sabab ragaan irratti dhabameef galmeen cufamee ture.
Haata’uutii mirga wabii dhorkaamanii seeran ala yeroo dheeraaf Oromoota armaan agdiiw aliin hidhamanii turan.
1. Taariku Guuttataa
2. Dajanee abarraa
3 Waquma sisayi
4 gutaa nagaho
5 burqaa tarraafa
6 abdii galana
7 abubeker tullu
8 Tasfaye tujoo
9 Tamirat calchisa
10 lencoo alamayyoo
11 bayyiisa alamayo
12 rattaa ragaasa
13 masaarat hirkoo
14 fira’ool tarafa
15 dassaaleny silaashi
16 takkallinyi furaa
fi namoota 21 kan biroo waliti namota 35 fi oltu hidhamnii ture.
Himannaan sun dhuma irartti waan cufameef, hidhaa irara hiikamanii ture.
Ammas sababa tokko amlee hidhaatti deebisuun gidirsaa jiru.


Galmeeffameera!!
Waanti akkasii, Gatii Guddaa nama baasisu mala.