Kuni daandii Walisoo gara Ammayyaa kan OPDOn daandii hojjechiisaannee

 kuni daandii Walisoo gara Ammayyaa kan OPDOn daandii hojjechiisaannee jettee ittin dhaadattu bakki laga qallaa jedhama, biishaan riqichaa irraa gargalee kunoo konkolaatan tilmaaman irra cehaa jira.

OPDOn

 Via : Miidhaksaa Abbishuu