Waliigaltee Paartiilee Dhiheenya Mallatteessametti Otuu Hin Hirmaatiin Akka Hirmaanneetti Maqaan Keenya Dhahame: KFO

Waliigaltee Paartiilee Dhiheenya Mallatteessametti Otuu Hin Hirmaatiin Akka Hirmaanneetti Maqaan Keenya Dhahame: KFO

Faayilii – Dr. Mararaa Guddinaa

Waliigalteen dhaabbilee siyaasaa Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessai socho’aan jidduutti dhiheenya tolfameen ilaalchisee, osoo nuti itti hin hirimaatiin akka qaama waliigaltee sanitti hirmaateetti maqaan keenna kaafamuun sirri miti jechuun Kongiresiin Federaalistii Oromoo KFOn komatee jira.

Paartiin Uummata Affaar gama isaaniitiin waliigaltichi kan hunda hirmaachisuu dhabuun isaa sirri miti jedha. Paaritiin Badhaadhinaa Itiyoophiyaa ammoo deebii kenneen akkaa jedhetti, haala itti waliigaltichi hunda hirimaachisu irratti hojjatamaa jira jedhee jira.

Gabaasaa guutuu caqasaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.