Walif Goodha Waamiichii Waamiichaa irraa Hullufattu Maamiichaa seenaati Abbootii Gadaa

#Share Walif Goodha Waamiichii Waamiichaa irraa Hullufattu Maamiichaa seenaati Abbootii Gadaa Oromootif Abbaan Gadaa Oromoo Gaafa durii Yeroo Rooroon Hammatte Lola Labsaa Garuu Abbaan Gadaa Yeroo Amma kana Kaadha Labsaa. Yaa Oromoo mee Seenaa KEENYAA Jaraa 16 Irraa Amma Jara 18 Seenaa lola Saba Oromoo Lola ture Haa ilaluu Gaafa Habashooni Meshaa Biyyaa Inliizii (UK) irraa kuma dhibaa 6 Akkasumma Biyyaa Egypt irraa Ammo meshaa Waraana kuma 68 Habashooni biifa Garagarsatiin Arakkatani oromoo irraati dulla Eegala sana Saba koo ( Haaballe Ykn Seeyfii ) Qoofa Meshaa waraana Garagarsaa biyyaa lamaa Kuma dhiiba 668 Dhukkee itti Kaasee . Garuu hiiciitiin Ijjiffaannoo Gaafa Sanii mal Akka Tehe bekkettu Latta ? Tokkummaa saba keenyaafi Dullii Abbaa Gadaatin labsammuu isatti .

Yaa Bara Bara seenaa hin Daggannee Bara Haaballen Oromoo Qawwee Kumaa Dhiiba 668 Moo’atte Ah Yaa Lola Caalaqqo Guyyaa Murtii Gutto Waya Yaa Lola Aanolle Akkasumma Lola Gaafa Rabaa Doorii Seenaa irraa dhagaahee Akka male Lola amma oromoon irraa jiruu kana wal bira Qabeen Maradhee Garuu ammoo Wana tokko Hubachuun diirqamma Gadaa oromooti Motummaa Xoophiyaa/ Ethiopian jawar fi hogganntoota oromoo hiidhammanii jira irraati Umrii ykn Ajjechaa Akka Murtessuf deemmu oduun Biyyaa keessaa Dhagaahamma jira Keessaafu Jawa fi Abdii Ragasa irraati Akka male Xiiyyeffatamee jira Gaafa Sana lolii Akka Abbooti Gaadattin Labsammu Oromooni Dhiibaa Goodhuu Qaaba Miidhama saba Adem Misomatin

Via: Adem Misoma


“Qaarree Aanna Asaboot magaala Asaboot yaroo amaa kanan hiriraa shamarani gagefama jiraa”


Uggura Embaasii Bilstiginnaa Berlin Guyyaa 5ffaa fii kan xumuraa
 

Uggura Embaasii Bilstiginnaa Berlin Guyyaa 5ffaa fii kan xumuraa

 


BB$: Fuulbana 5/2020 Baha Oromiyaa Dirree dhawaa Malkaa Jabduu keessatti guyyaa har’aa Hiriirri Qarree fi Hawwaaniin bahamee jira. Hiriirri Kunis Ganama har’aa magaalattii keessatti kan geggeeffame yeroo tahu, Dhaadannoolen Sirna Bulchiinsa Abiyyii Abaaranis dhageessifamaa turee jira. Akka jiraatan Magaalaa Malkaa Jabduu tokko himutti,. Hiriirri Qarree fi Hawwaniin bahame, dhaadannoolee gara garaa wayta dhageessifachaa turanis Humnoonni Addaa Poolisii Magaalattitti ramadame, Dhukaasa irratti banuun Hiriiricha bittinneessanii jiru. Erga hiriirri bittinneeffamee booda, reebichaa fi hidhaanis hammaachuu dubbata Namni kun, Itti dabaluunis, Qarree fi Hawwan Muraasa torbee kana keessa Hiriira gaggeessitan sababa je’uun Magaalaa Malkatti hidhanii Ragaa Sobaa irratti Qindeessaa akka jiran dubbata.

Qeerrowwan baay’een Magaalicha keessaa hidhamanis himanni sobaa irratti qindaawee Mana Murtitti deddeebifamaa akka jiran Jiraatan Malkaa Jabduu irraa dubbifne kun BBS tti himee jira.


Qarree Arsii Lixaa magaalaa Heeraro yeroo ammaa hiriira mormii geggeessaa jiru