OMN: Walgahii Sulultaa : OPDO fi Barattoota Oromoo ( Hagayya 4, 2017)

OMN: Walgahii Sulultaa : OPDO fi Barattoota Oromoo ( Hagayya 4, 2017)
Sagalee baratoota Oromoo.

OMN: Kabaja hundeeffama waggaa 3ffaa OMN Melbourne Australia,
Haasaa Dr Tsagaayee Araarsaa, Kutaa 2ffaa (Hagayya 2, 2017)

OMN: Walgahii Sulultaa : OPDO fi Barattoota Oromoo ( Hagayya 4, 2017)
Sagalee baratoota Oromoo.


OMN: Mil’uu Tibbanaa (Hagayyaa 4, 2017)


Abdi Ileen ummata keenya shoorarkeessuu itti fufee jira. Waliigalteen Lammaa waliin mallatteessan eeysa dhaqe laata?

“G/H Bahaa Aanaa Cinaaksaan arradda hulluqoo Hagayyaa 1-4 bara 2017 lollaa addaan hin cittiin guyyotaa 4f umaata kenyaarati liyyuu polisiin gaggeyfameen umaanni qa’ee irraa buqa’ee gariin garaa aanaannoo mixee baqaate gariin bakka bubbee ja’amtuu qubatanii ilmaanni wajjii rakkachaa jiran. lolla Abdi illeen umataa kenyaa irra bane khanan qabenyii hedduun manca’ee hedduun samaamuu jiraatonii nannicha nii himaan. Umaata kheenyaa irra namni Khaliif Abrahim Madar ja’amuu du’ee waraa bubbee irra dirmachuu dhufee namooni maddawwan Amiir Hassan Mummad, waraa dirmachuu dhufee hameysaa irraa, Mohammed Abdi Abdullay waraa dariimuu irra dirmachuu dhufee, Abrahim Abdo Ali waraa aannanno mixee irra dirmachuu dhufee. Qabenyaa hagayya 1 samaame Loon 3, Galaa 1 khan birrii 30,000 itti shallagamuu ifii Re’ee 30 irraa araa qabenyaa hammanatii hin shalaagamnee khan akka bishingaa boqoolloo maneen nama cabsaani illa bollaa banaatanii gurruun itti fuffee jira waan biraa biraa khutaani gagguraa khaniisa illee akka fudhatnii demaan jiraatonnii ni ibsaan. Gamaa liyyuu polisii irraa namooni 3 yoo duaan 4 nii maddawaan lollaa hagayyaa 1 guyyaa khallessa ammo walii galaati namoota 12 luyyuu irraa midhaamee waani due fi maddawee adda hin banee qulqulleyfanee isiinif gabbafna
Qeeyroo Oromia irraa”