Walgahii marii Hogganni ABO hawaasa magaalaa Jimmaa wajjiin guyyaa arraa taasisan irratti qaarree fi qeerroon bifa kanan qooda fudhatani jiran.

Walgahii marii Hogganni ABO hawaasa magaalaa Jimmaa wajjiin guyyaa arraa taasisan irratti qaarree fi qeerroon bifa kanan qooda fudhatani jiran.

Irree Bilisumma


#dhimma_guddaa_irraa_qabna.
HALAGAAN dhaaba hedduu , yeroo bulchiinsa isaanii garagaraa sanitti ,oromoo irratti fe’uun dirqiin fudhachiisaa turaniiru.
Garuu immoo kan hanga hardhaa umriin dheeratee turee hardha gahe hin garre.
ABO duula waggoota 49 oliif irrattii godhamaa ture hundaa injifatee, saba isaatiin tikfamee hardha gahee jira.

Amma boodallee ABOn dhimma saba baldhaa , ta’ee, itti gaafatamummaafii qooda nurraa eeggamuu bahachuuf oromoo ta’uu qofaan muudamnee jirra.

1. ABOn WAADAA fii AMAANAADHA.
2. ABOn saba oromoof dhaaba qofaas miti, hafuura jireenyaati.
3. KAAYYOO qabsaabota hanga hardhaa oromummaaf wareegamaniiti.
4. Yaadanoo qabsaahoota lubbuun dhabamaniitii
5. muldhistuu eenyuummaa oromooti.
6. ASHAARAA guddicha ABBOOTA KEENYAATI
7. dadhabii hayyoota, baratootaafii gootoota miliyeena 60ti.
8. qabbaneessoo sabaa, dhukkuba guddaa warra jibbaa oromootiin guuttamaniiti.
9. KABACHIISAA eenyummaa; daangaa fii qabeenya oromummaaf guutuu oromiyaati.
10. ABOn, daawwitii guddichaaf ifaa guddicha BILISUMMAA walii galaa saba kana goonfachiisuudha.
11. ABOn wabii saba baldhaa oromoofii oromiyaati.
12. ABOn ilma HANGAFAA saba kanaati.

Mohammednur Guye


Waajjira ABO Finfinnee,Boolee. Namoonni Finfinnee Kutaa Magaalaa Boolee fi Naannawaa ishii jirtan waajjira ABO achi jirutti dhimma ba’uu dandeessu. Iddoon: Finfinnee, K/B/M/Boolee, Aanaa 11 keessa Addabaabaayii Gooroo Gamoo Hilliinaa darbii 4ffaa irra.

ABO Jabeessaa!