Walgahii Hawaasni Oromoo Central Europe fi Germany keessa jiraattanu irraa hafuu hinqabne!

Walgahii Hawaasni Oromoo Central Europe fi Germany keessa jiraattanu irraa hafuu hinqabne

Tokkummaa Jaarmiyoota Oromoo (KFO, ABO fi PBO) tumsuuf

Dhimma ABO akkasumas dhimma Filannoo irratti gaaffiiwwan qabdanu gaafachuuf

Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti yaadaa fi dhaamsa qabdanu dabarfachuuf

Komii fi Shakkii fagoo teenyee irraa qabnu kallattiidhaan bakka Hayyuduree ABO Jaal Daawuud Ibsaa argamanutti bilisaan mari‘achuuf

Guraandhala/February 02, 2020 magaalaa Bamberg bakka walgahii (Konzerthalle Bamberg) jedhamutti walarguudhaan yeroo ummatni Oromoo rakkoo fi qormaata cimaa keessa gale kana, dirqama lammummaa habahannu!

Iddoon isaa: Konzerthalle Bamberg
Mußstrasse 1
96047 Bamberg
-Galmi walgahichaa maatiidhaafis mijaawaa dha-

Sagantichi OMN irratti kallattiidhaan nidabra.

Abdo Qaadi Abajabal