Waldiy yunivarsit iraa vidio kanaa lalaa mee maloo waliif dirmadhaa oromoo!!

Waldiy yunivarsit iraa vidio kanaa lalaa mee maloo waliif dirmadhaa oromoo joleen kenyaa rako cimaa kesa jiraan yaro amaa

Yawaqa dubadhuu moloo
Yunivrsti waldiy iraa


#Inbox
Waldiy_yunivarsit iraa vidio kanaa lalaa mee maloo waliif dirmadhaa oromoo😭 joleen kenyaa rako cimaa kesa jiraan yaro amaa
#sheerr godhaa dafaa


OMN: Dookumenterii Roobee


Hargee karaan cufamee jiraa
Humnii itisa biyaa dhukaas itii bana jiraa nanoon biraas hatatamaan cufuu qabaa karaa
DAFAA SHEER GODHAA