OBN Sad 11, 2011- Waldaan hidhamtoota Siyaasaa Oromoo akkaataa miidhamtoota manneen

OBN Sad 11, 2011 – Waldaan hidhamtoota Siyaasaa Oromoo akkaataa miidhamtoota manneen hidhaafi bakkeen adda addaatti hiraarffamuun miidhaan qaamaafi Xinsammuu irra ga’eef deeggaruuf hundeeffame hojii fuula duraaf hojjachuuf karoorfatan irratti miidiyaaf ibsa kennan.

Miidhamtoonni waldicha hundeessan himannaa Abbaan Alangaa Federaalaa namoota yakka mirga namoomaa sarbuun shakkamanii himataman irratti bane ragaa argaa dhageettiifi barreeffamaa kennuun akka deeggaran ibsaniiru. Kan gabaaste Leensaa Baqqalaati.

OBN Afaan Oromoo


Jaallan oromoofi oromiyaaf jecha qaama isaanii dhaban bira dhaabachuu qaba ummanni oromoo hundi!#Dire Dawa
ODP HIN JIRTU OPDO JIRA ja’an
Jiraatoonni Dirree dhawaa dha


ONN LIVE: Qophii Gaaddisa Dhugaa Gabaasa Addaa Saadaasa 19, 2018. Komii Qeerroo Zuwaay-dugdaa