Walaloo obbo BAQQALAA GARBAA mana hidhaarraa

Daandiin keenya qoreen guutee
Duugdi keenya ulee quuftee
Abdiin osoo hin dhalatin
Ifa hin argin
Nurkaa duute.

Haata’uyyuu malee ni deemnaa hin dhaabbannu
Miilli nu bututes nuti abdii hin kutannu
Biyya hawwa keenyaa
Hin hankaaknu hin geenya

Karaa dheeraa sana
Bu’aa ba’ii sana
Dheebotaa beela’aa
Kukkufnee kaka’aa
Imimmaan lolaasaa
Dhiiga dhangalaasaa

Dukkana kaleessaa qabsoodhaan ibsinee
Ifa boruu arguuf har’arra dhaabbannee
Kunoo ilaalaa jirra biiftuu ba’uuf jirtu
Urjiin bilisummaa yommuu calaqqiftu.

Walaloo obbo BAQQALAA GARBAA mana hidhaarraa


Beautiful translation of Bekele Gerba’s prison poem, by M. T. (17/08/17).

መንገዳችን ሁሉ በእሾህ ቢሞላ
ጀርባችን ምሳ ‘ራቱ ቁርሱ ቢሆን ዱላ
ተስፋችን ብትደበዝዝ 
ቀኑ ቢሆን ድንግዝግዝ
ያሰብንበት ሳንደርስ
የተስፋይቱን ምድር ሳንወርስ
ጉልበታችን ቢዝል እግራችን ቢነቃ
መንገድ ላይ አንቆምም መንገድ ሳናበቃ።
ያን ረጅሙን መንገድ
ያንን ውጣ ውረድ
በረሃብ በጥማት
ወድቆ በመነሳት
ታጥበን በእምባ ዶፍ
ተጥለቅልቀን በደም ጎርፍ
የትላንቱን ፅልመት ድቅድቁን ጨለማ
መንገዱን አብርተን በትግላችን ሻማ
በዛሬ ላይ ቆመን ትታያለች ነገ
ቀላልቷል ሊነጋ፣ ሰማዩ ወገገ
የአርነት ጀምበር የነፃነት ጮራ
አብሳሪዋን ኮከብ እይዋት ስታበራ።

Image may contain: text