Wal-gahii Naannoo Amaaraatti Abiyyi Ahmadiifi Hoggantoonni Naannichaa geggeessan irratti wal-dhabdeen Abiyyiifi Presidentii Naannoo Amaaraa gidduutti uumamee jira.

Wal-gahii Naannoo Amaaraatti Abiyyi Ahmadiifi Hoggantoonni Naannichaa geggeessan irratti wal-dhabdeen Abiyyiifi Presidentii Naannoo Amaaraa gidduutti uumamee jira.
 
Waraana Naannoo Amaaraa Tigraay keessaa akka baasu gaafannaan Alamaaxaafi wal-qaayit dachee Amaarati kutaaleen biyyatti waraanni keenya keessa jiru hundi hundi dachee teenya kanaaf waan fedhee bu’a male sidaa ummata adatiif dachee teenya hin dhiifnuu jedhan. Kanarraa ka’uun waldhabdee jabaan isaan gidduttu uumamee jira. Abiyyi Ahmad gama isaaniitin Mootummaan Federaalaa waraanicha baasuuf dirqama waan qabuuf haal-duree tokko malee kan baasu tahuu himee jira. Hoggantoonni Naannichaa gama isaaniitin lafa Amaaraa Tigraay saamsisuuf kan deemu tokkollee hin simannuu jechun wal-dhabdee cimaan uumamee jira.
Gabaasni kan