waggaa 27 qabsoof mana hidhaa fi gammoojjii Oromiyaa keessaa ture!

waggaa 27 qabsoof mana hidhaa fi gammoojjii Oromiyaa keessaa ture! Essaa turtaan jedhe Ashgariin Deebii. Dhaggeeffadha share Godha iccitti warra har’aa jijiraama nuuti odeessuu dhaga’aa waani jarri Kaleessaa ijoollee mana hidhaa Ma’aakaalaawwiitti keessaati jette ayiii. Eelaa Oro

የትግራይ ልጅ በሰንቄ እናት ባህላዊ ልብሰ አሸነፈች congratulations ብለናል እትዮጵያዊነት ማለት እንደዚህ ነው

ገዳ ቢሊሱማ


Eebbisaa Soolan Raagaa **Safuu Jaalalaa** New 🎶 Oromo 🎶 Music 2019


Sinboo Birhaanuu New ethiopian Oromoo music 2019(Cabbi lafatti buuse)


<strongclass=”title style-scope ytd-video-primary-info-renderer”>Mogoroo Jifaar **Yoon Lammaffaa Soddaa Keessa Ta’e** New 🎶 Oromo 🎶 Music 2019 By Raya Studio