Waatu waatu jira.

Waatu waatu jira.

Seenaa biyya Itoophiyaa ja’amtu tanaa keessatti Nama ajjeechaan shakkamee yeroo gabaabduu keessatti qulqulluudha ja’ame manni Murtii murteesse #Lamrot_Kamal nama duraati natti fakkaatti.
Mee ilaalaa sanuu nama ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin shakkame nama guyyaa Haaceen ajjeefamu bira ture yeroo gabaabaa kana keessatti qoratamee yeroo qulqulluudha ja’amu… Haqa Haacaaluu Hundeessaatiin qoosuutti jiranii.
#JusticeForHachalu
Haqni Haacaaluu Hundeessaa haqa kooti,
Haqni Haacaaluu Hundeessaa haqa Oromooti,
Haqni Haacaaluu Hundeessaa haqa Oromiyaati.
Haqni Haacaaluu Hundeessaa hin dhokatu.
Haqni HaacaaluuHundeessaa, haqni Oromoo, haqni Oromiyaa Abadan dhokatee hin hafu.
#FreeAlloromoPoliticalPrisoners
Haqni Jawar Mohammed fi hoggantoota keenyaa haqa kooti,
Haqni Jawar Mohammed fi hoggantoota keenyaa haqa Oromooti,
Haqni Jawar Mohammed fi hoggantoota keenyaa haqa Oromiyaati.
Haqni Qeerroo fi Qarree Oromoo keenyaa haqa kooti
Haqni Qeerroo fi Qarree keenyaa haqa Oromooti
Haqni Qeerroo fi Qarree keenyaa haqa Oromiyaati
Haqni Jawar fi hoggantoota keenyaa , haqni Qeerroo fi Qarree Oromoo, Haqni ilmaan Oromoo, haqni Oromoo, haqni Oromiyaa Abadan dhokatee hin hafu.
Haqa Oromoo fi Oromiyaatiif falmachuuf haala fi yeroo hin filannu. Oromummaa keenya qabannee tokkummaa keenya jabeessine dhugaa Oromootii fi Oromiyaatiif falmachuu irraa of duuba hin deebinu.