WAARKATTI, Humna waraanaa mootummaa Abiy Ahmadiin kan ajjeefame Ahmed Ibraahim Walloo Godina Kamisee Aanaa Dawwee Harawaatti awwaalame.

Salphina jechuun akkasi kuno….’isiinif murteesiine jirra fudhadhaa’ jedhe warra kibbaaaf kenne, isaan ammoo ‘deemi asi nuti heera biyyattii fayyadamne biyya ofii labsiina’ jedhani ofirraa geggeesan. Kashalabbeen Abiy fi abbaa garaan abbaa duulaa akkasitti salphatan. Ammas Waaqni isiin yaa salphisu.

Kibbii yoo xiqqaate biyya kudhan ta’uf deema. Oromiyaan irraa argattii malee irraa hin dhabdu. Ummatoota baay’eetu Oromiyaatti makamu barbaadu garuu warii Neonafxanyaa sana hin barbaadan. Oromiyaan akka baldhatu hin barbaadan. Irraa ciiru fi hiyyoomsudha kaayyoon isaani.

Via: Biyya Oromiyaa

#WAARKATTI, Humna waraanaa mootummaa Abiy Ahmadiin kan ajjeefame Ahmed Ibraahim Walloo Godina Kamisee Aanaa Dawwee Harawaatti awwaalame.

Sirni Awwaalchaa Qeerroo Ahmad Ibraahim kaleessa- Waxabajjii 23, bara 2020 gara galgalaa raawwatamee jira.

Kichuu kana Mataa isaa irra rukutanii ajjeesan. Kan ajjeesse raayyaa itti biyyaati.

Kana malees kilaasha hayyama qabu kudhanii ol ummata irraaa saamanii jiru. Mana cabsanii kilaasha abbaan bira hin jirre hedduu fudhatanii deemanii jiru.

Dargaggoo Ahmad Ibraahim rabbiin kan jannataa isa haa taasisu jechaa maatii isaaf obsaaf jajjabina haa kennuuf.


“Waraana jaalannee itti hin seenne; erga itti seennees injifannoon keessa baana! Sabni waraana mirga isaa ittisuuf hin qabne kabajaa hin qabaatu!” WBO