Waaqgaarii Kabaa Nagawoo kan mana hidhaa Tigiraay keessa waggaa kudha sagal ture bakka dhalootaa waliin mirkaneessinee jira.

Waaqgaarii Kabaa Nagawoo kan mana hidhaa Tigiraay keessa waggaa kudha sagal ture bakka dhalootaa waliin mirkaneessinee jira. Baga carraa argattee mana hidhaatii baate jennaan. Seenaa isaa guutuu dhiheenyatti ONN irraa argattu.

#Maddi Odeefannoo SBO ti.

Maal qaba Jaal Nadhii gammadaas osoo argamee!

Namni kun Waggoota 19f mana hidhaa Tigraay Keessa turee bahe. Haala krrssa ture akkas jechuun ibsa!

“Ijoollee mana hidhaa naannoo tigraay jiran keessaa
1 Jimma irraa Mahammad Abbaa Garoo Yabbuu irraa
2. Baatee Mahammad Idriis
3.Abdallaa Adam Shaashamannee irraa
4.Taajuddiin Baalee irraa
Namoonni maqaan isaanii adda hin baane Baalee fi Arsii irraa waluma galatti 15tu hidhame jira jedha.
Namoota 17 amma mana hidhaatti hafan 1 jimmaa 1 Baatee 15 ammoo Arsii fi Baaleedha.” Jechuun SBO tti himeera.

Odeefannoo dabalataaf Tuutni Gaazexeesitootaa SBO, ONN fi SQ Kaaba Oromiyaa Wallootti imaluun odeessa kana nu dhaqqabsiisan akkuma haalamijeeffataniin akkanuun gahan abdiin qabna!

Maal qaba Jaal Nadhii Gammadaas osoo argamee!