Waaqaa (God)-: Will help us to get out of this darkness.

Waaqaa (God)-: Will help us to get out of this darkness.

የመንግስት ሃላፊዎች መንግስታዊ ተቋማትን ወክላችሁ መልዕክት ስታስተላልፉ ከሁሉም ሃይማኖቶች አካላዊ ርቀታችሁን በእኩል ደረጃ ጠብቁ። ይህ የጀዋር ምክር ነው። ከሃይማኖት መራቅ እንቸገራለን ካላቹ ደግሞ ለሁሉም ሃይማኖቶች እኩል መቅረብ ትገደዳላችሁ። ለምሳሌ በሚቀጥለው ኢሬቻ በዓል ኢትዮ ቴሌኮም ይሄን መልዕክት እንዲያስተላልፍልን እንጠብቃለን።

“As we all are passing through a difficult time we want to encourage you today to hope in the Waaqaa, His love, and what He has done for us through his Ayana. He will help us to get out of this darkness too.

Happy Irreechaa!

Ethio telecom”

Ayele Degaga


Muslims and Waaqefataas, have enough balancing power to neutralize these zealots and psychopaths now ruining the secular federation. Force the state to become truly secular and involve yourself to share the pie.

Biyya Oromiyaa

ኢትዮ ቴሌኮም ሲወቀስ የሰማው ጲጲ ፓርቲ ምን ታመጣላችሁ በሚል ቅላጼ ይኼን በኦፊሴላዊው ገጹ ለጥፏል፡፡ ብዙ ለመጻፍ ሙድም የለኝም፡፡ ሀገራችን ብዙ ብሎኖቿ ወላልቀዋል፡፡


Yookan amantii abbaa isaa fudhate Muslima hin taane, yookan sabatti bahe Waaqa isaa hin kabajne, Faranjii fi Nafxanyaati bahee ‘Yohaniis ra’ii’ jechaa laqalaqaa oola. Bara nama kanaatu COVID-19 fi Hawwaanisni biyya weerare. Nama abaaramaadha. Nama Waaqa hin beekne garuu akka nama amantii hordofutti kitaaba Faranjiirraa hiike laqalaqaa oolu.

Biyya Oromiyaa

Obbo Jawar ergaan Mummeen Ministeeraa kaleessa dabarse Kutaa Wangeela Yohaannis keessaa waraabame.

Adde Firiyootis luka Mummee Ministeeraa hordofuun erga baga ittiin isin gahee Kitaaba keessaa waraabdee as ergite.

Amma kaa Mootummaatu amantaatti dhufaa jira malee amantaan garas deemaa hin jiru.
Fkn siif kaasa obbo Jawaar

Kadhannoon amma Televejiiniin darbu kana dhaabbatni amantaa gaafate hin jiru.

Warri Ortodoksii Tv lama kan EOTC jedhamuufo EOMK TV

Warri Musilimaa Dhaabbata TV an beeku
Tv Islaamaa
Tv Nasihu
Tv Afrikaa
Tv Raayyaa Abbaamaccafaa gaggeessan san
TV biraa maqaan na jalaa bade lama

Warri Pirootestaantii dhaabbata TV 16 ol qabu.

So rakkoon Tv dhaan lallabaafi Kadhannoo ilaaluf dhaggeffachuu hin jiru.

Akka natti fakkaatutti Ummatni biyya kanaa amanaadha. Kanaafuu Yoo mootummaan TV dabalataan kenneef ummatichi akka wulataatti akka ilaaluuf waan heyyamame natti fakkaata.

Mootummaan TV kennuu irraa mormii hin qabu. Garuu Mootummaan wangeela barsiisuu haa dhaabu. Hojiidhuma Mootummaa yaa hojjetu. Secularism hojiitti yaa hiiku jechuu kooti. Yoo fedha isaanii tahe qofa. Ykn an aqimii koo kamiinaan akka sirreessan godha.

Mummee Ministeera Itoophiyaa baga ayyaana duhaa Kahumsa Kiristoos geessan

Adde Firehiwoot Taammiruu isinis baga geessan.

Ayyaana gaarii.

Merid Tullu