Waan ittii yaaddamee Haacaaluu ittiin nyaatan ilaalaa..

Waan ittii yaaddamee Haacaaluu ittiin nyaatan ilaalaa..
Waraqaan kan barraa’e: (Waxxabajjii (June) 18, 2020 / ሰኔ 11, 2012)

Gootni keenya kan wareegame (Waxxabajjii (June) 30, 2020/ ሰኔ 22, 2012)

Via: Mohammednur guyeOromo Protests Continues – July 19, 2020
#FreeAllPoliticalPrisoners #solidarityforever #OromoProtests