Waan Dabaa Magaalaa Finfinnee Bulchiinsa kutaa Boolee Aanaa 15 Rakkoon Uumame.

Waan Dabaa Magaalaa Finfinnee Bulchiinsa kutaa Boolee Aanaa 15 Rakkoon Uumame.

Rakkoo Kan Uume Poooisoota Magaalaa Finfinnee Yommuu Ta’an Bakki Rakkoon Itti Uummae Mana Barumsaa Gaara Guurii Kan Afaan Oromootiin Barsiifamu Keessatti.Manni Barumsaa Kun Kan Seeraal Ala Ijaaramedha.Kanammo Kan Godhe Qindeessa Mana Barumsaa Sanati Jechuun Humni Sivilii Mana Barsumsaa Seenuun Gaafa Hoggana Mana Baarumsaa Sanaa Fuudhanii Ba’uuf Yaalan Barsiisoonni Dubbi Kana Irratti Baruun Dhowwuuf Yaalu.Yeroo Kana Poolisiin Alatti Hafe Humnaan Mooraa manager barumsa Seenuuf yaalu.waardiyya an ni dhowwate wardiyaa yeroo Reeban Baarataan arguun(Barattoota Kutaa 8ffaatu ministiriif Baarnootarra Jira) Poolisoota Dhagaan Ari’uu jalqaban.Sanumaan Ka’uun Jeequmsi Kun Haala Haama Keessa Seena. amma Qindeessa Mana Barumsaa Sanaa Butuun Bakka Itti Geeffame Hin Baraamne.barsiisoonni hedduun Reebichaan Midhamulle Namni Dhaabatee ijaan Laala Ture Ibseera.Maqaan Qindeessa Mana Barumsaa Sana #Jireenyaa_Galaanaa Jedhama.Oromoon Mirga Jiraachu Finfinnee Keessatti Dhabaa jira

Urjii Salamoon Mikii – Roorro Diinaa – Oromo Music 2020 [Official Video]