Worri Dhaabota siyaasaa Oromoo lamaanii kan jibbite, holola akka waan ODP deeggaruu fakkaatanii maqaa ABO xureessaa-Gufuu araara kanaa ta’uuf qofa akeekni isaanii.

Worri Dhaabota siyaasaa Oromoo lamaanii kan jibbite, holola akka waan ODP deeggaruu fakkaatanii maqaa ABO xureessaa-Gufuu araara kanaa ta’uuf qofa akeekni isaanii.

Habashaan araara Dhaabota siyaasaa Oromoo lamaanii kan jibbite, holola akka waan ODP deeggaruu fakkaatanii maqaa ABO xureessaa bahan dhaabota kana lamaan walitti gaarreffachiisaa turan. Amma immoo jibbiinsa calanqisiisuuf ODP qeequu fi arrabsuutti bahan. Hubadhaa miseensonni ABO fi deeggartoonnis yaada isaanii kana akka waan gaaritti hin fudhatinaa. Waan ABO jaalattanii ODP jibbaniif miti. Gufuu araara kanaa ta’uuf qofa akeekni isaanii.
Akka fakkeenyaattis Kantiibaa magaalaa Finfinnee qeequu
Dargaggoota magaalaa Finfinnee Jeequmsaaf si’eessutti jiru. Kana immoo nuti tooftaan irra aanuu qabna.
Haala amma Keessa jirru kanaan Habashaan ODP Deeggartee ABO qeeqxus Nun fayyaddu,
Habashaan ABO fakkaattee ODP qeeqxee arrabsitus Nun fayyaddu gufuu nutti ta’u malee.

Miidhaksaa Abbishuu

1 Comment

  1. Thanks so much wiith regard to giving me an update on this theme on your web-site.
    Please realise that if a brand-new post becomes available or if any improvements occur about the current posting, I
    would be interested in reading a lot more and knowing how to make good usage
    of those strategies you talk about. Thankms for your efforts and consideration of other men and women by making this blog available.

Comments are closed.