Waamicha Miidiyaalee Hundaaf!Miidiyaan hundi Waajjira ABO muummicha magaalaa Finfinnee(Gullallee)tti argamutti argamuun akka hordoftan afeeramtanii jirtu.

Waamicha Miidiyaalee Hundaaf! Miidiyaan hundi Waajjira ABO muummicha magaalaa Finfinnee(Gullallee)tti argamutti argamuun akka hordoftan afeeramtanii jirtu.

Gumiin Sabaa ABO Walgahii isaa dhaabbataa 2ffaa Bitootessa 16-18, 2020 gaggeeffatee milkiin xumuratee jira. Waa’ee walgahii kanaa fi haala yeroo irratti Hayyu duree dabalatee hogganoonni ABO ol’aanoon gaaf Bitootessa 19, 2020 ganama irraa sa’aatii 4:00 ALI(10:00AM) irratti ibsa gaazexaa(Press Conference) ni kennu.
Miidiyaan hundi Waajjira ABO muummicha magaalaa Finfinnee(Gullallee)tti argamutti argamuun akka hordoftan afeeramtanii jirtu.

Injifannoo Ummata Bal’aaf!
Adda Bilisummaa Oromoo