Waamicha : Jaarmayaan Dubartootaa ABO Guyyaa Dubartoota Idil Addunyaa bara 2020 Waajjira Muummee dhaabichaa Gullalleetti Sanbata boruu

Waamicha : Jaarmayaan Dubartootaa ABO Guyyaa Dubartoota Idil Addunyaa bara 2020 Waajjira Muummee dhaabichaa Gullalleetti Sanbata boruu (07/03/2020) mata duree, “Ani Dhalootaa Walqixxummaa ti!, Hubannaa Mirga Dubartootaa!” jedhuun ni kabajata. Irraa hin hafinaa.

Mohammed Hassen Wako