Waamicha Dhumaa Woyyaaneef! Nagessa Oddo Dube

Waamicha Dhumaa Woyyaaneef! Nagessa Oddo Dube

Wooyyaanee, (Fara’oonii Itoophiyaa) sabni kiyya nagaa, bilisummaa fi badhaadhinnaan akka jiraatuuf, saba kiyya irraa bu’i!
ሕዝቤን ልቀቅ!

Yo saba kanarraa hin bu’u jette ammoo balaan takka- hin – jirreen sirra gahuuf deema. Qabeenni saamtan hunduu ni manca’a; fula a deemtan maratti himatamtu, tarkaaffileen “keessa deebii hin qabne” isinirratti fudhatamu; gara itti baatanu, gara itti miliqxanu dhabuuf deemtu.
——————————————–

I say to Woyane: Give my people their freedom! ሕዝቤን ልቀቅ!

If you continue to hold them and refuse to give them freedom , soon you will be stricken by the worst waves of protests you haven’t seen so far. The drama of Lama Megersa and his diaspora colleagues will not save you! All your wealth will be destroyed; you will be taken to prisons.

———————————————

Waamicha akkanaa bara durii , yennaa sabni Israa’el gabrummaa Egypt (Misira) jala turetti bilisa baasaan saba Israel ?? kan Muusee jedhamu kan bara 1592 BC (dhaloota kiristios dura) jiraatee tokko mootii Misiraa, Fari’ooniif ergaa kana dabarse. Ergaan isaa afaan Ingilishiitiin akkanatti dubbifama.

“God of the Hebrews, says: Let my people go, so they can worship me…

If you continue to hold them and refuse to let them go, the hand of the LORD will strike all your livestock—your horses, donkeys, camels, cattle, sheep, and goats—with a deadly plague. ”

Waamicha Dhumaa Woyyaaneef! Nagessa Oddo Dube

Via Nagessa Oddo Dube