Waajjirri ABO Gullallee guutummaatti ABOf deebi’aa jira.

Obsi keenya hin dhumatu; kennaa Uumamaa ti. Waajjirri ABO Gullallee guutummaatti ABOf deebi’aa jira.
Bilisummaan keenyas guutummaan yeroon deebi’u dhiyaataa jira; haa jabaannu!!

Waajjirri ABO Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti yeroo saamamuudhaan cufamee ture haareffamee hojii eegaleera.

Biqilaa Amanuu Abbaashomaa


Dadaritti waajjira ABO baname.