Waajjirri ABO Godina Shawaa Kibba Lixaa yeroo dheeraaf cufamee

Waajjirri ABO Godina Shawaa Kibba Lixaa yeroo dheeraaf cufamee

Qabsoon itti fufa. ABO waliin fuulduratti.

Waajjirri ABO Godina Shawaa Kibba Lixaa yeroo dheeraaf cufamee kan ture deebi’ee banamee hojii eegaluuf qophaa’aa jira.