Waajjirri ABO Godina Arsii Ona Zuwaay Dugdaatti sirna miidhagaan baname ❤💚❤

Waajjirri ABO Godina Arsii Ona Zuwaay Dugdaatti sirna miidhagaan baname
💚


Oduu Gammachiisaa!

Oromiyaa Godina Arsii Bahaa Aanaa Zuway Dugdaa magaalaa Ogolchoo keessatti waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo baname. Waajjirri ABO bakka hogganoonni ABO miseensotni Gumii Sabaa fi miseensotni dhaabichaa argamanitti bifa miidhagaa ta’een banamee jira. Imalli qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO dhaan hogganamu, hanga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessee Oromoo bilisoomsuuttis ta’ee isa garasittis cimee itti fufa!

Oromia News Network – ONNOBS Qophii Harka Fuuneen Hayyu duree ABO-QC Jaal Galaasaa Dilboo waliin turtii taasisee daawwadhaa!