Waajjiri Adda Billissumma Oromoo Aanaa Jalduu Kessatti waan saqaame Jiruf Jalaatooni fi deegartoni ABO bagaa gammadaan

Waajjiri Adda Billissumma Oromoo Aanaa Jalduu Kessatti waan saqaame Jiruf Jalaatooni fi deegartoni ABO bagaa gammadaan