Waajjiraalee ABO cufaman: Walumaa galatti Waajjiraaleen ABO 103 ol cufamanii jiru.

Waajjiraalee ABO cufaman: Walumaa galatti Waajjiraaleen ABO 103 ol cufamanii jiru.

#Waajjiraalee ABO cufaman:
Shaggar Bahaa
1. Adaamaa(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Moojoo
3. Baatuu
4. Adaamii Tulluu
5. Bulbulaa
6. Maqii
7. Botee
8. Adulaa
9. Awaash Malkaasaa
10. Boofaa
11. Oolancitii
12. Eelaa
13. Abboomdaa
14. Caffee Doonsaa
Shaggar Lixaa
1. Tokkee Kuttaayee
2. Dirree Incinnii
3. Daannoo
4. Iluugalaan
4. Midaaqany
5. Gincii
6. Abuunaa gindabarat
7. Gindabarat
8. Adaabargaa
9. Cobii
10. Ejeree
Shaggar Kibba Lixaa
1. Walisoo(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Ona Walisoo
3. Daawoo
4. Qarsaa
5. Iluu
6. Wancii
7. Sadan Sooddoo
8. Tolee
Shaggar Kaabaa
1. Caancoo
2. Sandaafaa
3. Dagam
4. Fiichee
Wallaggaa Lixaa
1. Gimbii (Waajjira ABO Godinichaa)
Wallaggaa Bahaa
1. Naqamtee(Waajjira ABO Godinichaa)
Horroo Guduruu Wallaggaa
1. Shaambuu(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Guduruu
3. Sulula Fincaa’aa
Iluu Abbaa Booraa
1. Mattuu
2. Hurrumuu
3. Bulee
4. Ukaa
Buunnoo Baddallee
1. Baddallee(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Daaboo
3. Deggaa
Jimmaa
1.Jimmaa(Waajjira ABO Godinichaa)
Harargee Bahaa
1. Harar (Waajjira ABO Godinichaa)
2. Dirree Dawaa
3. Awwadaay
4. Qarsaa
4. Laangee
5. Baddannoo
6. Guraawwaa
7. Jaarsoo
8. Kombolchaa
9. Dirree Xiyyaaraa
10. Baabbilee
11. Dadar
12. Calanqoo
13. Gooroo Mixii
14. Gooroo Guutuu
15. Fadis
16. Haroomayaa
Harargee Lixaa
1. Ciroo (Waajjira ABO Godinichaa)
2. Mi’eessoo
3. Galamsoo
4. Hirnaa
5. Masalaa
6. Bookee
7. Daaroo Labuu
8. Machaaraa
Walloo
1. Kamisee(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Ona Kamisee
3. Baatee
4. Daawaa Caffaa
5. Harxummaa Fursee
6. Dawaa Haaraa
7. Harxummaa
Beenishaangul Gumuz(Matakkal)
1. Asoosaa (Waajjira ABO Godinichaa)
2. Gaalessaa
3. Barbar
4. Wambara
Finfinnee
1. Gullallee (Waajjira Guddicha Muummee ABO)
2. Aqaaqii Qaallittii
3. Kolfee Qaraaniyoo
4. Nifaas Silk Laaftoo
Godina Addaa Naannoo Finfinnee
1. Burraayyuu
2. Sulultaa
3. Laga Xaafoo L/Daadhii
4. Dukam
5. Sabbataa
Waajjiraalee kanneen akka:
1. Amboo(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Calliyaa
3. Baakkoo
4. Jalduu
5. Ejeree
6. Hoolotaa
7. Boolee(Finfinnee) miseensoti akka seenanii keessatti hin hojjenne yeroo hunda waraana PPtiin ummanni irraa ittifama.
Walumaa galatti Waajjiraaleen ABO 103 ol cufamanii jiru. Haala kana keessatti murni PP waa’ee Filannoo lallaba.