Waa’ee Alamuu Simee kana beektu laata?

👉Waa’ee #Alamuu_Simee kana beektu laata?
Dhaamsa Kana Warri Carraa qabdan ummata Oromoo hundaan nu ga’aa Icciti Alemu Simee.
Alamuu Simee Ittigafataman ODP ABOn Dubarti Oromoo Dirqisise Gudeeda, Ummata Saama, Baankii Saama, Ummata ajjeesa,Waraana ABO Tigire dha, jedhee Olola sobaa waan Oganaa tokko irra hin eegamne facaasuun kun eenyuu inni jedhamee irratti dubbatamuu qaba:-

👉1ffaa:Alamuu Simee Oromiyaa guutuma fi Ethiopia maqaa inivestmentiin lafa gurguree fixee Oromoo naannoo Finfinfinee kan Azeb Mesfin waliin buqqisiisaa ture. OPDO keessa Bililloner #Azeb_Mesifn fi #Siyum_Mesfinitti aanee maallaqa guddaa kan China, Indonesian fi Hong Kong bank tuullatee mucaa isaa illee ijoollee TPLF Arkabe, Mesfin kkf waliin chainaatti barsiifachaa jiruu dha.

👉2ffaa:Alamuu Simee-Zelaalem Jemaaneh, Habtamu Haile Michel, Damelash Gebiremichail, Tesfaye Abebe kkf warra Azebe Mesfin ijaarte #Alemayeh_Atoomsaa Ajeesifte dha, Alemu Simee yeroo Alemaayyoo Atoomsaa Malaammaltummaan nama 120 hidhee Azeeb Mesfintu Alemu Sime dhoksaan chaaynaatti erge hidhaa jalaa baaftee iccitii ishee dhokfachuuf.

👉3ffaa-Alamuu Simee amma iyyaa tana Waraabeessa guyyaa waliin qunnamtii cimaa kan qabu warra jijjiirama #Lammaa_Magarsaa irrati yakkaa daba hojjetaa jiran keessa isa 1ffaa dha, nami kun nama OPDO keessati amala godhatee mataa gadi qabatee sabboontoota OPDO balleessaa ture, nama TPLF hundi isaatti gargaaramte Oromoo diiguuf adeemaa jirtu qara kara lamaati. Namni kun nama Oganoota OPDO akka Lammaa Magarsaa, Abiy, Fi Birhanu Tsgaye faa balleessisu danda’uudha kayyoon isaa diina isaa hunda balleessee of jirachisuudha.

👉4ffaa:Nammi kun lammummaan isaa Oromoo miti Nafxanya Argaba Gugurti jedhama Abbaan isaa Arsi jiraatee Afaan Oromoo nama hin beekne Alemu sime illee bara isaa guutuu kan Afaan Amhaaraa qofa dubbatu kan sabboonummaa hin qabne dha.

👉5ffaa:Alamuu Simee yakka waajjira Inivesitment Oromiyaa keessatti fi saamicha lafa Naannoo Finfinnee irratti akka gaggeessaa ture, Oromoon hundi utuu beekuu bakka adda addaatti daddafaan jijjiiruudhaan kan hojjachiisaa jiran yakka inni hojjate wallaalaan utuu hin taane Nafxanyaa waan ta’eef sodaa fi safuu tokko malee akka kaleessaa kanatti akka dhaabbiilee Oromoo irratti ololuuf meesha godhachuu.

👉6ffaa:Alamuu Simee yeroo ammaa Nafxanyoota Obbo Alemayehu Atoomsaa Malaammaltummaan Ari’e hunda deebisee ijaarrachuun sabboontoota Achi dhiibuun Lammaa qofatti hambisee akkamu Alemaayeh Atoomsaa akkan dhabamsiisuuf qoophaa’uun isaa beekkamaadha, ODP kan kuffisu ABO ykn TPLF utuu hintane hattuu fi saamtu ODP keessati TPLF ijaarrachaa jirtu kana akka Alemu Simee kanafaadha, TPLF gaafa Lammaa fi Abiyyi rukkutte nami isheen qoopheeyfatte Alemu Simeeti kana hubadhaa,Yeroo Ammas kana waajjirri ODP Nafxanyaa ta’ee jira Afaan Amhara dubbatu jedhama Barreesituu dha kaasee Hanga Alemu Simeetti Yakkamtoota, Nafxanyaa, Makkoo fi Diqaalaatu itti guurame jedhu keessa beektoonni, TPLF ODP keessaa bakka hundatti of ijaara jirti.

👉7ffaa:Alamuu Simee nama kaayyoo of jiraachisu qofaaf hojjetu, nama guyyaa hojii sagaggaalummaan beekkamu, nama haloo ba’uun nama balleessuuf qofa tarsimoo baasa Oolu waayee guddina biyyaa jijjiirraa fi fooyyaa’iinsa biyyattii mullata tokko kan hin qabne farra ummata Oromoo isa 1ffaadha.
#Bara_safuu !
jibbannaan Ijoolle Boorana tin -kukkuyyu jedhaan,
Ijoollee Harargeetin- sumale jedhan,
Ijolle walloo/raayyatiin- tigraay jedhan…

Dhugaa dubbannaa yoo ta’e Afaanoota heedduu beekuun ciminaafi gahumsa malee yakka taa’uusaa reefun dhagahe.

#Dr. Alamu Simee, Abdi Ille waliin ta’uun yakka hamaa Ummata Oromoo Harargee irraatti raawwachaa ture,

#Karaa Harargee Lixa Ganda simbirroo jedhamtutti. Yeroo waraanni Abdi illee Ummata Oromoo fixaa ture, Alamu Simee immoo waraana Mootummaa Naannoo Sumalee waliin lola sana mijjeessuun lolee lolchiisaa ture. yaa Oromoo diraamaa kana laala .
Dinni sinyatuu sinkeesaa jirra .

Via: Amboo Hulluqa press.