Viidiyoon kun kan gaafa irreecha darbeeti. Balaan sun qaqqabuun dura

Viidiyoon kun kan gaafa irreecha darbeeti. Balaan sun qaqqabuun dura akka sa’a lamaan tokkoo dursee haala turedha.

Qeerroon viidiyoo kana naaf erge akkas jedhe: “Ragaa kana osoo lubbu tiyyaa ol eeguu batii torba waliin hidhame.” Guyyaa muraasa dura mana hidhaa Wayyaanee irraa akka gadhiifame naaf hime. Kan naaf ergame kana qofa miti hedduudha, adaduma adadaan maxxansa.

Maalumaafuu daawwadhaa!!

Un seen video, how Oromo people hungry for their freedom just before Bushoftu Massacre 2016 by Tigre Government’s. Who’s going to forgot that ?


Via Nagessa Oddo Dube