Victory for the people of #Wollaita as they forced the inept #Abiy to release their leaders!

Victory for the people of #Wollaita as they forced the inept #Abiy to release their leaders! The power in people is stronger than people in power.

#WollaitaRegionalState

Ummatni Walaytaa tooftaa qabsoo karaa nagaa ummata Oromoo irraa fudhachuun hoggantoota isaa hiiksise! Kaleessaa kaasee Oromoo tokko tokko tooftaa qabsoo Ummata Walaaytaa irraa baradhaa jechaa jira. #Ajab (tarii warra waggaa 2 dura qabsoo Oromoo hin beekne ta’uu malu)

TPLF Maqaleetti kan galche qabsoo Ummatin Oromoo taasise akka ta’e tplf iyyuu bareechee beeka. Tokko tokko warri Maqaleetti gale nu tuffachaa jira jedhuun boohaa jira. #Ajab

Dhugaadha hoggantoonni Oromoo mana hidhaa amma kana turuu hin qaban ture.Kan nu miidhaa jiru tokkummaa dhabuu osoo hin taane hogganaa isaan hiiksisuuf tarsimoon ummata kana hogganu dhabamuu isaatti.

Inni tokko lagannaa gabaa gaafa labsu inni biraa lagannaan gabaa hin jiru jedha.
Inni tokko gaafa karaan haa cufamu jedhu inni biraa torbee kana karaan cufamu hin jiru jedha.
As deebi’anii immoo ummata biyya keessatti rakkoo heddu keessa ta’ee burjabjawu komatu qeequ!!

Walii galan alaa gaman jedha Oromoon hoggantoonni jirtan duraa walii galaa ummataaf qabsaawaa!!


Injifannoo Ummata Walaaytaa ilaalchisuun barreeffama namichi Daniel Birhane akkas “Waanti guddaan Baayina miti Obsa qabachuudha malee” jechuun barreesse nu qeequuf jechuun ofitti fudhachuun sirri natti hin fakkaatu. TPLF Maqaleetti akka Qeerrooon galche qaama biraa miti isaanuu bareechaniitu beeku, amanu. Miira gad aantummaa keessa of galchuun dursanii injifatamuudha anaaf.

Hoggantoota keenya hiiksisuuf jechoota kashalabbeen hundi barreessitu ofitti maxxansuu hin qabnu. Dhugaa qabnaa ni injifanna!!

Tamiru L Kitata

300 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በአንድ ሌሊት በአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ስጨፈጨፉ ሌሎች ሚዲያዎች ለመደበቅ ስሞክሩ ከማንም በፊት ጭፍጨፋውን ቀድሞ ያጋለጠው OMN ነበር!!
የቅማንት ህዝብ ላይ ማስፈፀም የነበረውን ግፍ ያጋለጠው OMN ነበር!!
እና ዛሬ የክልሉ ፕረዚዳንት OMN ላዘጉት ወገኖች ምስጋና ማቅረባቸው አይደንቅም!!

በአማራ ክልል ልዩ ኃይል መቤኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ የተፈፀመውን ግዲያ የክልሉ መንግሥት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ማወቅ ባለመቻላቸው #ሁለት_ቀበሌ ከጥቂት አዛውንት እና ህፃናት በስተቀር ብሎ ነበር የደረሰው ጉዳት የዘገቡት። ይህ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለው ሰው በወቅቱ እንዴት ዝምታን መረጠው ወንድሞቹ ስታረዱ??
There is no selective human rights advocators!!


Tolaa Darribee Dafii Baasi Gumaa New Oromo Music 2020. Bira Studio.