Via: Corn Internation Media Network.

Via: Corn Internation Media Network.

Qubeen keenya dullaadhaan tumamtee jirti.
Hin qoosamu.
Caalaa Bultume Konsartti Eebba Albamii ”BAALLII” Galaanaa Gaaromsaa Irrattii 2019