Ilmaan siikkoo mandoo Uummatni Oromoo Arsii Arbaa Guuguu Ona Collee, “tokkicha qabnu ABO nii kuninfanna!”

Ilmaan siikkoo mandoo Uummatni Oromoo Arsii Arbaa Guuguu Ona Collee, “tokkicha qabnu ABO nii kuninfanna!” Jechuun xiqqaa guddaan bahee simate!

Sadaasa 22 bara 2018 Jila ABO Godina Arsii Ona Collee Magaalaa Colleetti simatamuuf deemu daandii irratti qabuun ummanni Oromoo Godina Shawaa Bahaa Ona Booset Magaalaa Boolee fi laga gamaa gamanatti kan argamtu magaalaa Gola Gootaa simannaa akkaan cimaa taasisaniiru!


Ilmaan siikkoo mandoo Uummatni Oromoo Arsii Arbaa Guuguu Ona Collee, “tokkicha qabnu ABO nii kuninfanna!” Jechuun xiqqaa guddaan bahee simate!

Arbaa guuguu anaa collee..video dhabalataa.