Utuun ta’ee akka saree- sagaleen Ruhii Nagaa,Barr. Daani’eel W.Juwaar

Utuun ta’ee akka saree- sagaleen Ruhii Nagaa, Barr. Daani’eel W.Juwaar – ABDII PICTURES

Marcha 8 Guyyaa Dubartootaa sababfachuun dandeettii seenessa intala Oromoo (Ruhi Nagaa) afeeramaa.