USTAAZ KAMAAL HEEBBOO: Akkanatti dirree gootaati bookkisaa jira.

USTAAZ KAMAAL HEEBBOO
Akkanatti dirree gootaati bookkisaa jira.
 
Oromoo kamaal heebboo fkn godhadhu.
Maalteettee teettaa miti sheekkonni haftanis,
Qeeysonnifi paastariidhanillee,qotee bulaafi daldaltoonnillee akkasuma doktorootaafi arsiisonnillee akka leencicha kamaal heebbootti wbo tti dabalami loli.
Teetteetumaan suura gootota du’anii hinmaxxansiniiti.
Hamilee yoo qabaattan geerarsa har’a kamal heebboo ittiin numaraachaa oole isiniif maxxansa.
Geerarsi akkanaa kanaan dura weellisaa kamiinuu geeraramee hinbeeku.
Jaala kanaan umrii dheerdhu naa jedhaanii.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.