Nama ynaattuu Biltignan! Jaal Abdii Raggaasaa Qajeelcha Poolisii magaalaa Buraayyuu mana qopheessaa cinatti argamutti hidhanii jiru.

Updates; Jaal Abdii Raggaasaa Qajeelcha Poolisii magaalaa Buraayyuu mana qopheessaa cinatti argamutti hidhanii jiru. Ummanni keenya achitti akka dubbistan yaadachiisna.

Yaa Nama ynaattuu Biltigna safu hinbekttu!

Via: Lammii Beenyaa