Breaking news: University Amboo jeequmsa hamaa jala jirti

Breaking news
University Amboo jeequmsa hamaa jala jirti. police federalaa barattoota bifa kanaan barattoota mooraa keessa ari’aa jiru. barattonni Osoo kutaalee barnootaa reebuu dhiisittanii baay’ee namatti tola.

Yuunivarsiitiin Amboo haala yaachisaa keessa jira!
Amboo
“Univarsitii Ambootii Namni hin beekkamne dhagaa barattota Gambella irratti darbattatanii isa booda walitti bu’insi ummame. Fedarallin galle ijoollee rukkute. Qeerroo Ambo Irraa