Ummanni keenya Ajandaale Gara Garaa Kan Qaamoleen…

Ummanni keenya Ajandaale Gara Garaa Kan Qaamoleen Mootummaadha Akka Ummanni Oromoo yaadan adda faca’ee #Shiraa isaanii jalatti hin beekneef guyya guyyaan uuf Uuma
Jirtu kana Waan Hubachaa Jiru Natti Hin Fakkaatu!!

#Fakkeenyaaf

MEE GUYYUMAA ARRAA KEESSATTI MAALTU TA’E JENNE YOO LAALLE AJANDAALE GURGUDDOO TA’AN LAMAATU OROMOOF UUMAMEE.
#Isaaniis
Aj 1ffaan

1. Kan dhimmaa Daangaatin Wal qabatuu Isa guyyaa arraa H/L Bordoddee Keessatti Maqaa Garee Shiftoota #Affaar jedhamuun ummataa keenya hawaasa nagayaa irraa lubbuu namoottan saddeeti fixee kaniis madeesse qabeenyalle irraa Sameedha.

Aj 2ffaan

2. Dhimmaa Amantiin Wal qabatuu Magaalaa Finfinnee Keessatti Masgiida Islaama Kan Ummanni Keenya qabeenya isaatin Ijaaracha Jiru Maqaa Pilaana Malee Jaartan Jechuun Bulchinsii Magaalaa Finfinnee Jala Diiga Oolaniidha!!!!

Ummanni Oromoo tanaan duraas haaluma arraa kana keessa turree jechuudha!!!
Garuu Gaaffiin Kiyya Inni Guddaan Ummanni Oromoodha Dhimma #AJANDAA Isaaf Guyyaarra Bahaafi Oolu kanatti yoomuma damaqee keessaa bahuu danda’aadha!!

Mee Namuutu Dubbii Tana irratti yaada
Qabdan irratti kennadha________?