“Ummanni keenna kan godina baalee aanaa Agaarfaa,Alii irraa gara Roobee

“Ummanni keenna kan godina baalee aanaa Agaarfaa,Alii irraa gara Roobee deemuuf dildilli waggaa hedduuf hojjatame haaromuu dhabuu isaatiin cabee ummanni akkanatti rakkachaa jira.”

Hamza Borana