Ummanni beenishanguul gumuz humna adda amaaran daraara ulfaatan irra ga’aa jira

Ummanni beenishanguul gumuz humna adda amaaran daraara ulfaatan irra ga’aa jira.

Ummaanni kuun yeroo hedduu humnaa kana ajjeefamuu,hidhaamu fi qa’ee isaa irra buqa’aa turu isa gabaasa turuun keenya ni yaadataama. Ammas garuu qama sagalee ta’uu waan dhabaanif daraaran ulfaata arga jiruu.
Dhallii nama mirgaa lubbuu jiraachu qaba garuu ummanni kun saba cunqurfaamadha sagalee haa tannuf.
Dhugaa jirtuu suuraan ni dubbaataa
Share goodha addunyaa na dhaqabsissaa.