“Ummaatni keya somaliland keeysati akka itti jiraatan walalani akkanati

“Ummaatni kenya somaliland keeysati akka itti jiraatan walalani akkanati rakkacha jiran tv somali kunis rakko isaani hubaate achi dhaqe akka oromon rakko takka hin qabne somale wajjin akka woyyane waliti dirtee dubatan rakko tunis akka manguduma dhumte nagayan jiraatan feena ja’aan mee wan kana lalii heedu gara nama nyaatan”


Ummatani somalee ummata keenya Yeroo dheraa Nuuf Dirmacha turee Amalee walin turaa yoo rabbiin fedhee wayyannee humaa hin fidduu kunoo ummata oromoo lukkan tariba gara Bosaso Demmaa jiraa akkanatii Nuuf gargaran