SIYYASAA OFI MIILKESSUDHAAF UMMAANI OROMOO DHUMMU HIN QABUU.

SIYYASAA OFI MIILKESSUDHAAF UMMAANI OROMOO DHUMMU HIN QABUU.

 By: Adem Misoma

MEE ILALA Magalaa Diree Dawaa K/lubuu ilmaan oromo nama12 badee ilala Gargarumma Torban keessaati harargee keessaati lubuu nama11 irraa debi’amme Bade akasuma Magalaa mooyyaalee keessaati lubuu ilmaan Oromoo nama 70 Oll Tahuuttu ajjefamee akkasumma goodinaa waalaggaa keessaatti lubuu ilmaan Oromoo 100 dhumma 1000 Madaha 10000 baqachaa samama jira Mee ilala siyyasa ofi milkeessudhaf Motummaan biyyaati yeroo amma kana Bulchaa jiru lubuu Polisoota oromiyyattif UMMATAA OROMOO FIXAA JIRA garuu ummaani Oromoo akamitti akka hubacha jiru Naf hingallu walitti dhufani wal marihachun dhabilee siyyasa bayyee garidha garuu ammoo dhabileen siyyaasa Oromoo osoo lubuun ilmaan Oromoo akanati dhumma jiru waal Afferrachudhan dhimma siyyasa isani Qofa irraati Waaldubbattani lubuu ilmaan Oromoo Humnaa Raayyaa ittisaa biyyaattin dhumma jiru osoo hin dubattin adaan demman Mee ilala raayyaa ittisaa Biyyaatif Humnaa Waarraan biyyaati hundaa namnii hooggannu Kabajjamo MM biyyaatti Dr Abbiyyi Ahmed.dubaa OROMOOTU BULCHAA JIRA JENEE LUBUU NAMA KEENYAA KAN DHUMMA JIRUU USANI ILALUN HAYYOOTA KENYAATIS WAN BAYYEE NAMA DHIBUU Namnii nu fixaa Ture fi Fixaa jiru Nama Bira mitti Namaa Kenyaa Keessaattu yeroo ammaa kana Median Kenya’s Rakkoo Sabaa kenyaa himmu irraa of Qusachaa jiraa median ummaani Oromoo irraati Lafee Ture kan Motummaa tahuu Isa nuf mirkaneessa Jira rajii !!!


Lakkofsii Paartilee Filannoo Irratti Hirmaatan Xiqqaachuu Qaba: Dr Abiyyi Ahimad

Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa keessaatti har’a mummicha ministeeraa waliin walgahii ta’an torbaatama kan ga’an ta’u mummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad dubbatanii jiru. Gara fuula duraatti marii gaggeessinuun walii gala gara paartii shanii ykn ja’atti gad xiqqaatu abdii jedhuun qaba jedhan. Warri yaada walitti dhiyaataa Qabnu gara paartii biyya Bulchaa Jiruu Ykn morkitootaa Goruu danda’uu jedhan

Dr Abiyyi garu filannoo dhufu walabaa fi kan haqaa gochuuf qophii ta’u kanas fixaan baasuuf bordii filannoo haaraa ijaaramee seerri barbaachisaa ta;anis ni foyyeefamu jedhan.Filannoo itti aanuu walabaa fi kan haqaa gochuuf qophiin godhamu yeroon xumuramuu baannaan yeroo filannoo dheereessuun barbaachisaa akka ta’u paartileen morkitootaa dubbataa jiru.

Paartilee Oromoo har’a walgahii kana keessa turan keessaa hangii tokko yaada isaanii nu kennanii jiru. Caqasaa.