Ya Oromoo: Ulfinni manaa baha jedha Oromoon. Hogganoonni mootummaas ta’ee kan dhaaba siyaasaa kamuu warra achi fagoo of jaalachiisuuf rakkachuu dura

Ya Oromoo: Ulfinni manaa baha jedha Oromoon. Hogganoonni mootummaas ta’ee kan dhaaba siyaasaa kamuu warra achi fagoo of jaalachiisuuf rakkachuu dura saba keessaa dhalataniif amanamuu fi laalaa inni keessa jiru qaceellotti hubachuutu irra jira. Oromoon amma dhaaba siyaasaa kamuun alatti ofii isaa wal gurmeessee waan godhamuu qabu gochuu danda’eera. Kanaafuu warri maqaa ummataan aangoo irra jirtanis tahee kanneen aangootti bahuu hawwitan ummata kana akka qoosaatti hin laalinaa. Ummatichaan qaceelfamuu malee ummaticha gara feenutti qaceelchina jettanii hin dogoggorinaa

Yaya Beshir