Uggurrii Bilbilaafi Intarneetaa Eenyuun Raawwatamaa jiraa?

#Uggurrii_Bilbilaafi_Intarneetaa_Eenyuun_Raawwatamaa_jiraa? (Inbox)

“Uggurri tajaajila telefoonaa fi intarneetii Wallaggaa, Gujiifi Booranaa, akkasumas kibba lixaafi lixa Shawwaa adda durummaan kan ogganamu mummichaan yoo tahu, gama Teeleen ammoo dubartii Carar jedhamtuun oogganama. Kallattiin ajaja muummicha irraa fudhachuun kan fedhan ni uggurti kan fedhan ni lakkisti.

“Taayyee Danda’aa faaggaa/xurumbee dha. Faaggaa muummicha. Kan inni ajajee bakkeetti ba’ee alaaka. Ija keessan isa irraa kaasaa jara kana lammeen irratti xiyyeeffadhaa. Taayyeen ergamaadha. Ashkara muummichaa jechuudha. Faayidaa argateef iyya. Akka fakkeenyaatti dhiyeenya kana Taayyee appartamaa keessaa baasanii mana viillaa kutaa 12 qabu bifa addaan qophaa’eefi faasilitii guutuu waliin Booleetivwaan kennaameef si’a 1000 alaakuun itti xinnaata. Bilbilaafi intarneeti harka Abiyyii Ahimadiifi Aadde Carar jira.
Kunooti bilbilli ishee itti oofaa warri bakkee.
0911220836 Charar
#Simbirtuubarii_Gola_Oromiyaa irraa

Tsegaye Ararssa

“የሲዳማ አስተዳደር ” የሚባለው ነገርስ ምንድነው ? የቀበሌ አስተዳደር ለማለት ነው? የዞን? የክልል አስተዳደር ለማለት ነው??

ይህን ህዝብ ከዞንም ከክልልም ሳይሆን አስቀራችሁት?

It is a flagrant insult on the collective saying (decision) of the Sidama people.
#confusing_the_reigning_confusion???

Kinkino K. Lagide


#Inbox

“Godina horroo guduruu wallagaa keessati mootummaan uummata waliti qabee bilxiginaa akka faarsuun hoogantooni waajiraa Lee badiyyaati ergamaniiru kun uummata balaa Koronaaf saaxiluudha. Yoo uummani walgahii didemoo kootaa sukaraa fudhaa jechuun bakka maayibaasiiti akka waliti qabamnee Dhukuba kanaan Wal faaluuf gochi Gara jabbummaa raawatamaa akka jiru ijaan agarree, bilibilli fi neetiworkin hin jiru.”


Sidama Media Network-SMN

በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ከጸጋዬ አራርሳ (ዶ/ር) ጋር


Waa’ee qondaala nageenyaa Naqamteetti ajjeefamanii maal beekna?

Hogganaan duraanii Waajjira Dhimma Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalaa Naqamtee Obbo Tashooma Gannatii ajjeefamuu isaanii maddeen BBC’f mirkaneessaniiru.

Namni kun guyyaa har’aa waaree booda naannoo mana jireenyaa isaaniitti daandii irratti rasaasaan dhahamanii akka ajjeefaman BBC’n odeeffateera. Eenyuun akka ajjeefamaniifi ajjeechaa isaanii kanaaf maaltu sababa akka ta’e wanti beekame hin jiru.

Obbo Tashoomaan A.L.I bara 2007 fi 2008 waggoota lamaaf Magaalaa Naqamteetti bulchaa kutaa magaalaa Calalaqii turan. Sana booda hogganaa Waajjira Hawaasummaa fi hogganaa itti-aanaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalattii ta’anii hojjetaniiru.

Bara darberraa eegaluun hogganaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa magaalattii ta’anii erga hojjetaa turaniin booda, ji’a tokko dura hoggansa irraa kaafamanii ramaddii biraa eeggataa akka turan BBC’n odeeffateera.

Waan dabalataa asii dubbisaa: https://bbc.in/3dy1bSu


Koloneel #Gammachuu Ayyaanaa.
Waan Dr Abiyyi nu godhe caqasaa👇👇