U.S. Hiriira Guddicha Washington DC!!

U.S. Hiriira Guddicha Washington DC!!

Henok G. Gabisa Kiya Segni Yeroon Geesse Seenaa Jimjimoo Hiriira Guddicha Washington DC |June 10,2021


Odeessi keessoo Bilxiginnaati miliqee nu dhaqqabe dhagahaa‼️
 
👉 Abiy Ahmed Abdii kutanna keessaa galuun hojii baay’ee hojjachuu dadhabuun Dammaqeen bakka isaa bu’ee hojjachaa jira jadhameera.
👉 Abiy Ahmed mana murtii yakkaa Idil-Addunyaa (International Cirminal court) fuulduraatti dhiyaatee gaafatamuu waan of shakkeef muddamsuu gaddaa keessa jiraachuu isaa iyyaaffanneerra.
👉 Dipiloomaasii Addunyaa zeeroo waan jalaa deebi’eef sobni isaan qopheeffatan zaaraa qilleensi fuudhe akka jalaa ta’ees dhageenyeerra.
👉 Miseensonni RIB waan wareegama jirruuf hin beeknu jachuun komii kaasaa jiraachuu madda keenya irraa qulqulleeffanneerra.
👉 Abiy kufaatii sirna isaa waan bareef waan baay’ee balleessuu danda’aa Oromoon hegeree oromiyaa alaafi keessan mari’achuu qaba jachuun maddi keenya Odeeffannoo Finfinnee irraa nu ergeen mirkaneesseera.
👉 odeessa kana waliif qoodaa‼️