TVOn yaa’ii idilee miseensota Caffee kallattiin dabarsaa turte..

TVOn yaa’ii idilee miseensota Caffee kallattiin dabarsaa turte
maaliif addaan murte?  Beekamaa dha.

Via : Naf-tanan Gaadullo

TVOn yaa'ii idilee miseensota Caffee kallattiin dabarsaa turte..

Miseensonni Caffee Tokko Tokko gaaffii siyaasaa jajjaba kan amma dura jara irraa calaqqisee hin beeyne dhiheessan. ‘Mootummaan Federaalaa yoo lafoota Oromiyaa

Seenaa J/Dirribaa Kumaa-Goota garbummaa balfuun ciqilee

weeraraman keessatti nagaa buusuu hin dandeenya akka naannocha gadhiisee bahu’ hanga gaafachuu gahan. Tamsaasa kallattii addaan muruuf sababni kanaa olii eessaa dhufa? Gaaffiin jiru garuu, ajajni tamsaasa kallattii san mursiise eessa irraa dhufe kan jedhu.

Tigricha Somaaliyaa miila tokkoon dhaabe kana beeytuu?