TV O irratti mariin waa’ee qubee geggeeffamaa jira. Maal jedhu laata?

TV Oromiyaa irratti mariin waa’ee qubee geggeeffamaa jira. Maal jedhu laata?


Waluma galattii WAYYABE nama isaan mormuu kan morma irraa gatuu, yookin hidhaatti tortorsuun beekkaman , guyyaa hardha TVOn deeggartoota yookin abbooti garaa waayee qubee kana deeggaran waliitti fiduun gama foddaa isaaniitiin saba amansiisuuf irrattii marii godhaa kan jiraniidha.
Haaluma kanaanis erga qubee haaraya kanaan fayyadamuu eegalanii waggoota 3 lakkoofsiisnee bu’aa fii jijjirama guddaas irraa arginee jirra jechuun akka qubeen haaraya kun jabaatee itti fufu gochaa kan jiraniidha.
Kanaaf GAAFII AFAANII OTUU HIN TAANEE QABSOON QABEENYA WAYYANEE BARBADEEYSUU FII WAYYANEELEE HIDDAAN BUQQISUU QOFATUU MURTEESA.
QABSOON ITTII FUFA….